૨૦૨૨ ઘણું આપી ને ગયો

ભારોભાર ખુશી ને થોડું દુ:ખ
એ આપીને ગયો,

ખબર જ ના રહી
આ સમય કેટલો ભાગીને ગયો,

સપનાઓ થોડા અધૂરા તો
ઘણા પૂરા કરીને ગયો,

જૂના છૂટ્યા જયાં
નવાને મળાવીને ગયો,

મંઝિલ કેટલીય દૂર લાગી
પણ રસ્તો એ બતાવી ગયો,

પ્રેમના સંબંધોને ઘણા
મજબૂત બનાવીને ગયો,

સૂર્યની કિરણોથી સવારને
અજવાળાથી ભરીને ગયો,

ને અંધારા ને કેમ કરી માણવું
એ શીખવાડી ને ગયો,

ઘણા દિલ તૂટ્યા તો
ઘણાને મળાવીને ગયો,

સમય એવો જબરદસ્ત ભાગયો
કે આખા વરસની યાદોને ખુદમાં જ સમાવી ગયો.

૨૦૨૨ ઘણું આપી ને ગયો – Audio Version
Share this:

16 thoughts on “૨૦૨૨ ઘણું આપી ને ગયો”

  1. What a wonderful way to begin 2023 by expressing gratitude for the year gone by. ??

    Happy new year દોસ્તાર. ✨ Looking forward to what’s in store for us in 2023! ?

  2. ખુબ જ સરસ લાાણીભયૉં શબ્દ મા જુના વર્ષ નો આભાર વ્યક્ત કર્યો છે

  3. Happy New Year , Amazing Poem n May you have the best of the best 2023 year???, liked it what is n who is going to b with you is always going to b with you in good n bad times , I wish there’s always going to b good things happen with a positive person like you !! Stay always blessed with happiness super success n May my words come
    True to see one day seating between great poets of the world ???

Leave a reply