મને શું જોઈએ છે?

સવારે જાગું તો મારી બાજુમાં
      મને તું જોઈએ છે.

હું ઉદાસ હોઉં તો મને મનાવવા
       મને તું જોઈએ છે.

માથું દુખતું હોય તો માથું દબાવવા
          મને તું જોઈએ છે.

દિવસમાં 15 વાર તારી સાથે વાત કરવા
           મને તું જોઈએ છે.

દરિયા કિનારે હાથમાં હાથ પકડી ચાલવા
        મને તું જોઈએ છે.

આખી જિંદગી તારી સાથે પ્રેમથી ઝગડવા
        મને તું જોઈએ છે.

જીવનની દરેક પળો તારી સાથે માણવા
      મને તું જોઈએ છે.

બસ કીધું ને તું જોઈએ છે
એટલે મને તું જ જોઈએ છે.

મને શું જોઈએ છે? – Audio Version
Share this:

આવીને પૂછી લેજે

ના દેખાઉં હું ક્યાંય,
તું તારા પડછાયામાં જોજે.

ના હોઉં તારી સાથે,
તો તારા પ્રતિબિંબ ને પૂછજે.

જોવી હોય મને તો,
બસ તારા દિલમાં મને જોજે.

મૂકીને હૈયા પર તારો હાથ,
તારી જ ધડકનમાં મને અનુભવજે.

સુખમાં યાદ ન કરે પણ,
દુઃખમાં મને જરૂરથી યાદ કરજે.

એકાંતમાં બેસીને દિલથી,
જૂની યાદોનું સ્મરણ કરી લેજે.

સમજુ છું ખુશ છે મારા વગર,
બેહાલ આ દિલનો હાલ ક્યારેક આવીને પૂછી લેજે.

આવીને પૂછી લેજે – Audio Version

Audio Version

Share this:

તારી સાથે જ થઈ

આખી રાત સળવળાટ એટલી 
તારી યાદોની હચમચાટ થઈ .

ઘડિયાળની દરેક ટીકટીકમાં 
તારા જ અવાજની ચાહ મને થઈ.

વારંવાર પડખે ફરતી 
માત્ર તારી ગેરહાજરીની અસર થઈ.

વિચારોથી નથી થતું આ મન 
દોડાદોડી અંતરમાં હર ક્ષણે થઈ.

છીએ ભલેને કેટલા દૂર 
દિલથી હરપળ તારી સાથે જ થઈ.

વાત કરવાની બેચેનીથી 
મનમાં અકળામણ થઈ.

આમ તો તું મજામાં જ હશે
પણ હંમેશા ની જેમ તારી ચિંતા મને થઈ.

તારી સાથે જ થઈ – Audio Version
Share this:

કોઈ શંકા જ નથી

એવું નથી કે તારી લાગણીની કદર નથી 
પણ શું સાચે હવે આ માર્ગમાં કોઈ રાહ નથી ?

પ્રયત્ન તે પણ કર્યા અને પ્રયત્ન મેં પણ કર્યા 
લાગે છે વચ્ચે હવે કોઈ ગાંઠ નથી .

દુઃખી તો તું પણ છે ને દુઃખી હું પણ છું 
છોડી દઈએ હવે વાતમાં કોઈ માલ નથી

 તે કર્યું મેં કર્યું એમાં એવા અટવાયા કે 
એકબીજાને ખોઈ દીધાનું ભાન જ નથી.

 પ્રેમ તો તને પણ છે ને પ્રેમ તો મને પણ છે
 ક્યાં અને કેવી રીતે અટવાયા એની ખબર જ નથી.

ક્યારેક તું બોલી ના શકી ને ક્યારેક હું બોલી ના શકી
 અંદર અંદર ઝેર થાય એમાં હવે કોઈ વાર નથી.

ભૂલતો તારી પણ થઈને ભૂલ તો મારી પણ થઈ
 બંને નમી જઈએ તો આ સંબંધ બચી જાય એમાં કોઈ શંકા જ નથી.

કોઈ શંકા જ નથી – Audio Version
Share this:

માત્ર તું જ દેખાશે

સવાર સાંજ બારીએ તારી રાહ જોતી
થતું બૂમ તારી સંભળાશે.

દરરોજની મારી આ આદત થઈ
ને થતુ કે તું આજે દેખાશે!

દરવાજા સુધી ત્રણેય સમય ચાલતી
કે આજે તું આવશે!

અધીરી થઈ જતી ને ક્યારેક ઘેલી
ક્યાંક તો તું દેખાશે!

આંખો મારી ખૂબ રાહ તારી જોતી
ને વળી થતું ક્યાંકથી તું બોલશે!

આવીને એકવાર તો જોઈ લે આ દિલને
હંમેશા માત્ર તું જ દેખાશે!
માત્ર તું જ દેખાશે – Audio Version
Share this: