પ્રભુ સાથેની પ્રીત

તારી સાથે લાગણી કંઈ એવી બંધાઈ,
જાણે પ્રેમથી ભરેલા દરિયામાં ડૂબકી લેવાય.

શબ્દોમાં કેમ કરી વર્ણવું,
અંદરથી જાણે એક સમતા અનુભવાય.

સાથે તો ઘણા છે જીવનમાં,
તારી હાજરી હંમેશા મારી સાથે જ દેખાય.

જોયું જ્યારે જ્યારે મુખડું તારું,
મન મારું આનંદથી હરખાય.

પકડ્યો છે મારો હાથ તે જ્યારથી ,
અનુભવથી કહું છું, જન્મોજનમ કદી ના છોડાય.

પ્રભુ સાથેની પ્રીત – Audio Version
Share this:

મારી કવિતા

વિચારોને શાંત કરવા બસ એક સહારો છે તારો 
તારી સાથે અતૂટ સંબંધ છે મારો.

અકળામણ થાય તો સાથ છે માત્ર તારો,
અંતરને શાંત કરવાનો રસ્તો છે તું મારો.

આંખો ભીની થાય ત્યાં આપે છે રૂમાલ તારો,
સાદા શબ્દોમાં કહું સાચો મિત્ર છે તું મારો.

ડૂબતી હોઉં જ્યાં હાથ આપે છે તારો,
કોણ જાણે બની જાય છે ત્યાં જ કિનારો તુ મારો.

કવિતાનાં શબ્દો રૂપે આપે છે સાથ તારો,
આપીને સમય બસ આમ જ તું બની જાય છે મારો.

મારી કવિતા – Audio Version
Share this:

અમારા કમળા બા

બાળકો સાથે બાળક બની રમતા,
મારા બા હંમેશા દિલથી ખૂબ હસતા.

સૌ સાથે ભરપૂર વાતો કરતા,
દરેક વાતમાં બાપુજીને ખૂબ યાદ કરતા.

દર દિવાળી એ અચૂક વિઠોડાનું ઘર ખોલતા,
મારા બા દર તહેવાર પરિવાર સાથે દિલથી ઉજવતા.

અંગ્રેજી બોલવાનો ક્યારેક પ્રયત્ન કરતા,
જન્મદિવસ પર happy birthday ‘તૂરીયુ’ કહેતા.

કેટલીય રાતો ભયંકર વેદનામાં જાગતા,
મારા બા અસહ્ય વેદના ને દિલથી સ્વીકારી લેતા.

એમની સાથેના દરેક ફોનમાં એક જ વસ્તુ કહેતા,
 ‘ખુશ રહેજો બધા’ બસ હસતા હસતા બોલતા .

લોકોને મદદ કરવા હંમેશા તૈયાર રહેતા,
કમળાબા એમના નામની જેમ જ કુમળા હૃદયના હતા.

અમારા કમળા બા – Audio Version
Share this:

તારા સિવાય મારે ક્યાં જવું છે?

સમજીને તને સમજવું છે,
તારા સિવાય મારે ક્યાં જવું છે?

આખી રાત તારી સાથે બેસવું છે,
ઊંઘ આવે તો પણ તારામાં મારે જાગવું છે.

વાતો આપણી ક્યાં થાકે છે?
ચુપ રહીને પણ તારા શબ્દો સાથે જોડાવું છે.

ઝઘડો કરવામાં પણ એક મજા છે,
શાંત રહીને હંમેશા કાગળ પેન સાથે ક્યાં રહેવું છે?

તારા વગર જીવમાં વળી જીવ ક્યાં છે?
હૃદયમાં ધબકાર ચાલે ત્યાં સુધી તારામાં મારે રહેવું છે.

તારા સિવાય મારે ક્યાં જવું છે – Audio Version
Share this: