માસૂમ લાગણી

આગલા જન્મના સંબંધો,
આ ધરતી પર મળી જાય.

નામથી શું લેવા દેવા,
જે મળવાનાં હોય એ ક્યાંય પણ મળી જાય.

હરતા ફરતા જે હંમેશા સાથે,
એકબીજા ને સુખ દુ:ખની વાતો કરી જાય.

કેવી ગજબની છે આ માસૂમ લાગણી,
જે અમ જેવાને ગમી જાય.

પરિવારની કોઈ વ્યકિત,
નસીબ હોય તો જ મિત્ર બની જાય.

સંબંઘો આવા નિઃસ્વાર્થ ભાવનાં,
જીવનમાં કંઇ થોડા આમ જ મળી જાય?

The Audio Version of ‘માસૂમ લાગણી’

Share this:

નથી સમજવું હવે

દરેક વસ્તુમાં ‘હા’ પાડવી,
નથી ગમતી હવે.

સૌને સમજવામાં,
ખોવાઈ નથી જવું હવે.

તારી ખુશીમાં મારી ખુશી,
નથી કહેવું હવે.

લોકો માટે દુ:ખી,
નથી થવું હવે.

બધાને ગમે છે માટે,
નથી ગમાડવુ હવે.

અજવાળા આપીને અંધારામાં,
નથી રહેવું હવે.

મનને મારા કોઈના પણ માટે,
નથી અકળાવું હવે.

સાંભળીને બધાની વાતો,
નથી ચૂપ રહેવું હવે.

ખૂબ સમજવાની કોશિશ કરી,
બસ નથી સમજવું હવે.

The Audio Version of ‘નથી સમજવું હવે’

Share this:

પરિવાર માટે જે જીવે છે

બધું જ હોવા છતા,

સાદાઇથી જે જીવે છે.

કોઈને પણ કદી ના ન પાડતા,

ખુદ કરકસરથી જીવે છે.

ના તારું કે ના મારું,

હંમેશા જે આપણું જ કહે છે.

મોઢું જોઈને કોઈનું પણ,

કીધા વગરની વાત જે સમજી જાય છે.

જીવમાં જેની માત્ર આપવાની ભાવના,

એવી ભારોભાર ઉદારતા જે ધરાવે છે.

થાક ભલેને કેટલો પણ હોય,

ખડા પગે સૌ માટે ઊભા રહે છે.

અટવાતા જો અમને જોઈ લે,

અચાનક રસ્તો જ પોતે બની રહે છે.

દિવસો ગણી ગણીને,

પરિવાર માટે જે જીવે છે.

આવી એક જ વ્યકિત છે જે,

હજારોના દિલમાં વસે છે.

કેટલા પુણ્યો કર્યા હશે અમે,

જેને અમે પપા કહીને બોલાવીએ છીએ.

The Audio Veriosn of ‘પરિવાર માટે જે જીવે છે’

Share this: