પ્રશંસા સૌને ગમે છે

પ્રશંસા – appreciation

આપણા આ દોડધામવાળા જીવનમાં આપણે આજ તો ભૂલી જઈએ છીએ. ભૂલો શોધ્યા વગર પણ મળી જાય છે, પણ જ્યારે પ્રશંસાની વાત આવે ત્યારે ઘણી હિંમત કરવી પડે છે. કેમ? સાચે શું અઘરું છે કોઈની પ્રશંસા કરવું? સાચે શું અઘરું છે કોઈના માટે બે સારા બોલ બોલવું ?

જ્યારે આપણે કે કોઈ આપણા માટે કંઈ પણ સારું કરે તો આપણે appreciate કરવું જ જોઈએ. પ્રશંસા કરવાથી દિલ જીતાય છે. અનુભવના આધારે જ આજે કહું છું, બે બોલ સારા સાંભળવા સૌને ગમે છે. જ્યારે કોઈ આપણા માટે એનો સમય આપે, તમને કંઈ પણ ગમે એવું કરે તો શું આપણે એના વખાણ ના કરી શકીએ ? એકવાર કરીને જોજો એ વ્યકિત જે પણ તમારા માટે કરતી હશે એના કરતા ઘણું વધારે એને કરવાની ઇચ્છા પણ થશે.

આજે આપણા જ પરિવારમાં તમારા માટે એક પણ વ્યકિત કોઈ સારું કરે અને જો તમને અંદરથી ખુશી આપતું હોય તો please જઈને એ વ્યકિતને કહો કે એનાથી તમે ખૂબ ખુશ છો, સાચું કહું છું તમે ખુશ હશો એના કરતા એ વ્યકિતની ખુશી ઘણી વધારે હશે કારણકે પ્રશંસા સૌને ગમે છે.

કોઈ તમને કહે કે તારી ‘ચા’ ખૂબ જ સરસ બને છે તો તમને વારંવાર એ વ્યકિત માટે ‘ચા’ બનાવવાની ઇચ્છા થશે અને તમે એ ‘ચા’ માં ખાલી સાકરની જ નહી તમારા પ્રેમની મીઠાશ પણ ભરશો અને કોઈ તમારી રસોઈ કે પછી કશામાં પણ ખોડ-ખાંપણ કાઢશે તો તમને એ વ્યકિત માટ કોઈ સારો ભાવ થશે નહી. સાચું કહો તમે મારી વાત સાથે સહમત છો કે નહી ? માટે જ પ્રશંસા ખૂબ જરૂરી છે કારણકે જો તમને પ્રશંસા ગમે છે તો દરેક વ્યકિતને પણ ગમે છે.

આજથી આટલું નક્કી કરો બધામાં સારું જોઈ એમના માટે બે બોલ પણ સારા બોલી દિલથી પ્રશંસા કરો ખૂબ જરૂરી છે આ.

Thank you 🙏🏻

The Audio Version of ‘પ્રશંસા સૌને ગમે છે’

 

Share this:

મન

મન છે પ્રશ્નોનો જાળો,
ભરીને બેઠા છીએ કારણ વગરનો માળો.

પોતાને જ નહીં બીજાને પણ દિલથી સાંભળો,
ત્યારે જ મળશે સાચી દિશા ને માર્ગો .

લખો સનેહીજનોને પ્રેમ ભરેલા કાગળો,
ને બાંધીલો સંબંધોના મજબૂત તોરણો.

મન છે પ્રશ્નોનો જાળો,
ભરીને બેઠા છીએ કારણ વગરનો માળો.

ઈર્ષ્યાને સ્વાર્થથી ભરેલી ચર્ચાઓ,
નકામી કરી દેશે જીવનની દરેક ખુશીની પળો.

સૌની સાથે ખુલ્લા દિલથી મળો,
આજ છે કાલે કદાચ નહી મળશે તમને આવી પળો.

The Audio Version of ‘મન’

 

Share this:

ઉદાસ રાતો

રાત ઘણીવાર આટલી લાંબી કેમ હોય છે,
તમારી યાદ આવે તો એક બેચેની કેમ હોય છે.

ખુલી આંખો ઊંઘ આવે એની રાહ જોતી હોય છે,
વિચારોની રમઝટ મને ચંચળ કરતી હોય છે.

મન ઉદાસને ભરાયેલું હોય છે,
બસ અચાનક જ રાતે ક્યારેક રડતું હોય છે.

રાત ઘણીવાર આટલી લાંબી કેમ હોય છે,
તમારી યાદ આવે તો એક બેચેની કેમ હોય છે.

સમય ક્યારેક આમ કોણજાણે થંભી જતો હોય છે,
એક એક પળ કાઢવી મુશ્કેલ હોય છે.

દિલ આમ અચાનક ક્યારેક દુ:ખતુ હોય છે,
સવાર ક્યારે પડશે બસ એની રાહ જોતું હોય છે.

રાતો આટલી ભયાનક કેમ હોય છે,
ઊંઘના આવે તો બસ મને રડાવતી હોય છે.

રાત ઘણીવાર આટલી લાંબી કેમ હોય છે,
તમારી યાદ આવે તો એક બેચેની કેમ હોય છે.

The Audio Version of ‘ઉદાસ રાતો’

 

Share this:

ગર્વ

તારા પર મને ખૂબજ નાઝ થાય છે,
જોઈ તને દિલથી ખૂબ ગર્વનો અનુભવ થાય છે.

ગુણો તારા એવા છે કે અંતર મનને અડી જાય છે,
તને જો કોઇ સમજે તો તું દિલથી ગમી જાય છે.

દરેક ફરજો દિલથી નિભાવતો જાય છે,
આમ જ તું સૌને પોતાના બનાવતો જાય છે.

હરખથી ક્યારેક મારી આંખો ભરાઈ જાય છે,
જોઈ તને મારા દિલને ગજબની ઠંડક થાય છે.

કેટલા પુણ્યો કર્યા હશે તો તું મળી જાય છે,
તું મારો છે એનું દિલથી મને અભિમાન થાય છે.

ખૂબ અઘરું છે તારા જેવા બનવું એવું મને સમજાય છે,
છતાં પણ તને જોઈ બસ તારા જેવા બનવાનું મન થાય છે.

The Audio Version of ‘ગર્વ’

 

Share this:

માંગણી

સાચા મનથી તારી પાસે કંઈ માંગુ છું,
મારી જ નહી પણ સૌની ખુશીની માંગણી કરું છું.

ઊભી તારા દ્વારે થોડી આજીજી કરું છું ,
પરિસ્થિતિ ને સ્વીકારી શકે એવી માંગણી કરું છું.

આપ્યું છે બધુ મને કયાં આનાકાની કરું છું,
દરેક જીવના મનની શાંતિની હું આજે માંગણી કરું છું.

ગદગદ થઈ ગયેલું મન થોડું કઠણ કરું છું,
દુ:ખીને જોઈ એના સુખની તારા પાસે માંગણી કરું છું.

બે હાથ જોડી તારી સામે વિનંતી કરું છું,
સૌના ભૂલોને ભૂલી ક્ષમાની માંગણી કરું છું.

સાચા મનથી તારી પાસે કંઈ માંગુ છું,
મારી જ નહી પણ સૌની ખુશીની માંગણી કરું છું.

The Audio Version of ‘માંગણી’

Share this: