પ્રેમ

તને જોતા જ મુખ પર આવે તેનું નામ ‘પ્રેમ’

તારા સ્મરણથી મળતી મનને એક હૂંફ ‘પ્રેમ’

અદ્રશ્ય છે છતાં તને સ્પર્શું,
અનદેખા આ સ્પર્શનો અનુભવ ‘પ્રેમ’

તારા મુખ પર રેલાતું  સ્મિત મારા મટે ‘પ્રેમ’
તારી ખુશી મારી ખુશી એ જ તો છે ‘પ્રેમ’

અઢળક વાતો છે મનમાં  પણ,
મળ્યાં ત્યારે પાંપણ બોલી જાય એ જ ‘પ્રેમ’

નજરથી નજર મળે ત્યાં જ,
મનમાં થતી સંવેદના મારો ‘પ્રેમ’

તારા સ્પર્શથી થતી મારા ધબકારોની ભાગદોડ
એ જ તો છે ‘પ્રેમ’

કોઈ માંગણી વગર હું સમર્પિત થઈ જાઉં
એ જ તો છે ‘પ્રેમ’

ક્યારેક તારી વહેતી આંખો જોઈને,
હૃદય મારું રડી જાય એ જ તો છે ‘પ્રેમ’

તારી વેદના મારી વેદના એ મારો ‘પ્રેમ’
તને જોતા જ મુખ પર આવે તેનું નામ ‘પ્રેમ’.

Share this:

તું કહેશે તો ભૂલી જઈશ

પ્રેમ કર્યો ફક્ત તને છતાં,
તું કહેશે તો ભૂલી જઈશ.

આપ્યું દિલ ફક્ત તને છતાં,
નહી અપનાવે તો રડી લઈશ.

રહેતો હશે જો તું આનંદમાં,
તો બીજાની થઈ જઈશ.

તારી યાદને દિલમાં સંઘરી,
જિંદગી તો હું જીવી લઈશ.

દુ:ખી થયો તું મારે ખાતર,
તો મારી જાતને પણ રિબાવી લઈશ.

કહીને જો ફક્ત એક વાર જતાં,
જિંદગી માંગશે તો મૃત્યુ ને પણ અપનાવી લઈશ.

Note: I wrote this poem when I was 16, at that time when he had left me. I truly believe that if your love is true, it will come back to you, and that’s exactly what happened. We are living happily ever since.❤️

Share this:

રોજ રોજની વાત

રોજ રોજની વાત આપણી
જન્મો જનમથી સાથ આપણી

રૂ જેવું હૃદય તારુ
રોજ કહે છે કથા આપણી

સપનામાં પણ લાગણી તારી
જન્મો જનમથી સાથ આપણી

રોજ રોજની વાત આપણી
જન્મો જનમથી સાથ આપણી

ઝગડા પછી મનામણા તારા
વ્યક્ત કરે છે ચિંતા આપણી

સમય થી વધુ ના કોઇ માંગણી તારી
અદભૂતછે કોઇ કહાની આપણી

રોજ રોજની વાત આપણી
જન્મો જનમથી સાથ આપણી

દૂર કદી લાગી નથી, પાસેથી કદી જાતી નથી
એક યાદ છે સંગાથ આપણી

ખુશી મારી પ્રગતિ તારી
બની ગઇ છે પ્રેમનું સ્મરણ આપણી

રોજ રોજની વાત આપણી
જન્મો જનમથી સાથ આપણી

રોજ રોજ ની વાત તારી
બની ગઇ છે આદત મારી

Share this:

હૃદયનો ધબકાર

કહી દઉં મારો લાડલો તો કંઈ ખોટું નથી,
મારા હૃદયમાં વસ્યો ધબકાર તો કંઈ ખોટું નથી.

કહી દઉં લાગણીનો સાગર, સૌના હૈયે વસ્યો ,
પ્રેમની પરબ, મિત્રોની મિત્રતા તો કંઈ ખોટું નથી.

કહી દઉં તને સત્ય વચન તો કંઈ ખોટું નથી,
હર એક કપટથી દૂર તો કંઈ ખોટું નથી.

કહી દઉં મારો લાડલો તો કંઈ ખોટું નથી,
મારા હૃદયમાં વસ્યો ધબકાર તો કંઈ ખોટું નથી.

ધર્મ સમજીને આચરે,
ઘણું તારી પાસે શીખવા મળે,સૌની સંભાળ રાખે,
પણ સૌ પ્રથમ “મા” ને રાખે એમા કંઈ ખોટું નથી.

કહી દઉં મારો લાડલો તો કંઈ ખોટું નથી,
મારા હૃદયમાં વસ્યો ધબકાર તો કંઈ ખોટું નથી.

સ્ત્રીઓનું સન્માન કરે, વડીલોનું માન કરે,
દીદીને દુલાર પણ કરે છે તું,
માતા-પિતાનું ધ્યાન રાખે છે એમા કંઈ ખોટું નથી.

કહી દઉં તને સરળ હૃદયનો તો કંઈ ખોટું નથી,
કંઈક અદ્ભુત છે તારામાં તો કંઈ ખોટું નથી.

રહેશે મારી અંતિમ પળ સુધી એમા કંઈ ખોટું નથી
મીત, મારા હૃદયનો હર એક ધબકાર છે તું
એમા કંઈ ખોટું નથી.

કહી દઉં મારો લાડલો “મીત”તો કંઈ ખોટું નથી,
મારા હૃદયમાં વસ્યો ધબકાર તો કંઈ ખોટું નથી.

Happy 14th Meet,

I have always believed that miracles happen to one in a billion but I have never thought that I would be among the lucky ones until I had you, my beloved Son. Neverending love, undivided attention, eternal pampering, everlasting affection and endless care, are few of the many things I can always do for you. Stay happy and have an amazing birthday! ? ? ? ? ?

Share this:

સમય​

દરેક ખુશી છે અહિં લોકો પાસે, પણ હસવા માટે સમય નથી.
દિવસ-રાત દોડતી દુનિયામાં, જીંદગી માટે સમય નથી.

‘માં’ના હાલરડાંનો અહેસાસ છે, પણ તે ‘માં’ માટે સમય નથી.
બધા સંબંધો તો મરી ગયા જાણે, પણ તેમનૅ દફનાવ​વાનો સમય નથી.

બધાં નામ mobile માં છે, પણ મિત્રતા માટે સમય નથી.
પારકાઓની શું વાત કર​વી, પોતાના માટે પણ સમય નથી.

આંખોમાં ઊંઘ છે, પણ સૂવા માટે સમય નથી.
દિલ છે શ્રમોથી ભરેલું, પણ રડવાનો સમય નથી.

પૈસાની દોડમાં એવા દોડ્યા કે, થાક​વાનો પણ સમય નથી.
ખિસ્સા ભરેલાં હોવા છતાં, એને ખરચ​વાનો પણ સમય નથી.
પારકા એહસાનોની શું કદર કરીએ, જ્યાં આજની દોડમાં પોતાનાજ સપનાની કદર નથી.

Share this: