મોજ કરીને બસ જીવી લે

સરળ ને મજાનું છે આ જીવન,
શાના માટે અઘરું બનાવે છે?

બેમતલબની વાતોમાં તું,
ખુદને શાને ગુમાવે છે?

દેખાદેખીથી ભરેલી છે આ દુનિયા,
તારી ઉંઘ કેમ બગાડે છે?

ઈર્ષા તો ખુબ કરશે લોકો,
ખુદ ને આમ કેમ ફસાવે છે?

સાથે કઈ લઇને નથી જવાનું,
એની પાછળ આમ કેમ ભાગે છે?

શાંત રીતે એક વાત વિચારી લે,
મન અને મગજ ને આમ તું કેમ રમાડે છે?

સરળ ને મજાનું છે આ જીવન,
મોજ કરીને બસ જીવી લે.

The Audio Version of ‘મોજ કરીને બસ જીવી લે’

 

 

Share this:

ખુશ રહેવાની કળા

કેમ એ મને એકલો લાગતો?
પ્રેમ લાગણી થી ભર્યો ભર્યો,

નિસ્વાર્થ ભાવે સૌને સાચવતો.

ખુબ ઓછા મિત્રો એ રાખતો,

જિંદગીને પોતાની રીતે એ માણતો.

દિવસ રાત ખુબ મહેનત કરતો,

સૌને દિલમાં વસાવી ખુશ રહેતો.

ઓછું બોલી ને ઘણું સમજતો,
પોતાની મસ્તી માં રચ્યો મચ્યો ,

દિલ ખોલી વ્હાલ વરસાવતો.

અપેક્ષા વગર ની જિંદગી એની,

બસ આપવાની આદત રાખતો.

ભીડથી થોડો દૂર રહેતો,
જે એને ઓળખે એને એ ખુબ ગમતો,

શું એકલો હતો માટે એ આટલો ખુશ રહેતો?

The Audio Version of ‘ખુશ રહેવાની કળા’

 

Share this:

નસીબદાર તો હું જ છું

મનમાં મલકાઈ ને ખડખડાટ હસતા,
ખુબ ચાહું છું તને બસ એમ કહીશ.

જીવનસાથી ને મિત્ર બંને તું મારામાટે,
હંમેશા મને સમજે છે એમ કહીશ.

ગુસ્સો ભલે ક્યારેક વધારે હોય,
પણ તારા પ્રેમ ના તોલે કંઈજ નથી એમ કહીશ.

અકળામણ દરેક સંબંધોમાં થોડી થવાની,
મનાવવાની કળા તારી ગજબની છે એમ કહીશ.

ગાંડી ઘેલી છે આ નીકી તારી,
મારા ગાંડપણ ને તુજ ઝીલી શકે એમ કહીશ.

ભલે કેટલા પણ કામમાં વ્યસ્ત હોય,
મારા માટે સમય હંમેશા હોય એમ કહીશ.

હાથ ની રેખાઓ ભલે ને તારી ગાઢ છે,
નસીબદાર તો હું જ છું એમ કહીશ.

લગ્ન ને ભલે કેટલા વર્ષો વીત્યા,
સૌને લાગે છે નવા પરણેલા એમ કહીશ.

The Audio Version of ‘નસીબદાર તો હું જ છું’

 

Share this: