નીકીની કવિતા – Audiobook

1એક તરફી ચાહત
2ખાનગી એક વાત
3સાજન
4એવું કેમ?
5મને તારી આદત પડતી જાય છે
6તું મને આમ જ મળે છે
7ખાનગી પત્ર
8મારી ઝંખના
9હું ચાહું છું તને
10એક ગઝલ
11તારો સાથ
12પ્રેમ
13ચાહત
14વેદના
15ગઈકાલની રાત
16વ્યથિત હૃદય
17તું કહેશે તો ભૂલી જઈશ
18વિરહ
19સહજ પ્રેમ
20હું અને આજનો સમય
21સ્મરણ
22જીવનની ડોર
23એક આશા
24મારું એકાંત
25નાજુક હૃદય
26કેમ કરી મનાવું તને?
27તું અને તારી વાતો
28પાગલપન
29સંબંધો
30ગજબ છે જિદંગી
31એક પત્ર
32એક ક્ષણનો વિચાર
33ચલને તને પ્રેમ કરી લઉં
34આથમતો સૂરજ
35સ્વીકાર
36તને જ માગી લઉં
37પળ બે પળની જિદંગી
38મન મારું હરખાય
39જીવ તારે
40પરીક્ષા
41મન
42પસ્તાવો
43તારી ગઝલ
44સાથી
45માંગણી
46નાનકડું સ્મિત
47નજર ન લાગે
48શાંત હવા
49હમસફર
50પ્રેમનો રંગ
51નવી શરૂઆત
52જિદંગી
53ઉદાસ રાતો
54પ્રીતમનગર
55ભોળપણ
56વચન
57તારી સાથેનો સફર
58તને એકલામાં મળી લઉં છું
59લાગ્યું મનને
60દર્દ ભરેલું સપનુ
61તમને જોઈને પ્રેમ શીખવા જેવો લાગે છે
62એમ પણ બને
63મને મૂકીને કમે જાય છે?
64મારી લાડલી
65જીવનસાથી
66મારી બહેના
67ખાટ્ટી-મીઠી યાદો
68મીત
69મમ્મી, મને તારી કદર સમજાઈ ગઈ
70‘હું’ છું એનું કારણ છે ‘તું’
71કેવા હતા બાપુજી
72પ્રાર્થના
73ગેરસમજની હોળી
74દોસ્તી
75તારી યાદ મને આવી જાય છે
76પ્રેમાળ પિતા
77પ્રેમ જ મારી ભાષા
78પ્રીત, તું આજે અઢારની થઈ ગઈ
79કર્મ ની સત્તા
80કહે છે ‘મા’ મને
81મિત્રોની ટોળી
82હકીકત
83આવું ગમતું નથી
84મક્કમ મન
85સખી
86ખુશી
87પ્રેમ તો હું પણ કરું છું
88ઋણાનુબંધ
89પૂર્ણવિરામ
90તારું ઋણ
91ક્ષમા
92તારી ચિંતા
93પ્રેમકહાની
94મિત્ર, તારી મિત્રતા
95ઉત્તમ જવાબ
96તારા વગર
97મારાથી નહી બને
98પપ્પા ની પરી
99હૃદયનો ધબકાર
100પ્રેમનો સાગર
101તું મને મારો લાગે!
102આભાર

નીકીની કવિતા – Audiobook