ખુશ રહો

નાનકડી આ જિંદગી છે..
બધી વાતમાં ખુશ રહો.

કોઈ નારાજ થઈ જાય તમારાથી…
દિલથી માફી માંગીને ખુશ રહો.

આપણું જ કોઈ જો દૂર જતુ રહે…
એની યાદોમાં ખુશ રહો.

મિત્રજો બીજા દેશમાં હોય,
એની સાથે વાતો કરીને ખુશ રહો.

વાદવિવાદ થઈ જાય પોતાના જ સાથે….
થોડુ જતું કરીને ખુશ રહો.

કાલ કોણે જોઈ છે…
બધુ જ ભૂલી આજમાં ખુશ રહો.

The Audio Version of ‘ખુશ રહો’

 

Share this:

દીકરી તારા જેવી મળે

તારા જેવી સખી અને બેન સૌને મળે,
ચાહે તને સૌ બસ એ જ દુઆ મળે.સમજશક્તિ જે છે તારામાં,
મનથી કહું છું એવી જ મને મળે.

દિલોને તું હંમેશા જીતતી જાય,
ને ડગલે ને પગલે દરેક ખુશી તને મળે.

તારી જેમ બધાને પ્રેમ કરવો,
બસ થોડી સમજ સૌને મળે.

દુઃખો આવે તો પણ મુખ પર હાસ્ય દેખાય,
તારા જેવી થોડી હિંમત બધાને મળે.

વાતો કરવાથી તારી સાથે,
એક ગજબની હૂંફ મળે.

કશે અટવાઉ તો ઘણીવાર,
તારી પાસેથી મને ઉપાય મળે.

પ્રાર્થના મારી પ્રભુને,
જીવનમાં તને બધે જ સફળતા મળે.

સાચે જ તને જોઈને હંમેશા થાય,
દરેકને દીકરી બસ તારા જેવી મળે.

The Audio Version of ‘દીકરી તારા જેવી મળે’

Share this: