સંભાળી લઉં તને 

મારી કવિતાનું સર્વસ્વ ગણી લીધું છે તને
લાવ શબ્દોમાં પણ પ્રેમ કરી લઉં તને

નસીબથી મળ્યો છે તારા જેવો સાથી
હંમેશ માટે હૃદયમાં છુપાવી લઉં તને

આજકાલ થોડો ઢીલો થઈ જાય છે
બેસ મારી પાસે થોડી હિમંત આપી દઉં તને

દરેક પળો આજકાલની બંને માટે અઘરી છે
હાથમાં હાથ આપી દે સંભાળી લઉં તને

દીકરીને તો વળાવવી જ પડશે જાનુ
ચલ દિલ ખોલીને હવે રડી લઈએ બંને

સંભાળી લઉં તને – Audio Version
Share this:

24 thoughts on “સંભાળી લઉં તને ”

Leave a reply