મારી બહેના

હમેશાં મારો ખ્યાલ રાખતી હોય છે,
નાની છે છતાં ક્યારેક મોટી થઈ જાય છે,
બહેના બહેના કરતાં મને લાડ લડાવતી જાય છે.

તારી સ્નેહ ભરેલી વાતો સૌને અનોખી લાગી જાય છે,
દૂર દેશમાં તારો સાથ એક આશીર્વાદ બની જાય છે,
નાની છે છતાં ક્યારેક મોટી થઈ જાય છે,
બહેના બહેના કરતાં લાડ લડાવતી જાય છે.

બધાંને સાચવતા પોતાને ભૂલી જાય છે,
ના ઓળખતાનાં પણ દિલમાં એક સ્થાન કરી જાય છે,
નાની છે છતાં ક્યારેક મોટી થઈ જાય છે,
બહેના બહેના કરતાં લાડ લડાવતી જાય છે.

અવાજ ભલે મોટો છે તારો પણ તારી વાત દિલમાં ઘર કરી જાય છે,
તારો હસતો ચહેરો બધાંને ખુશ કરી જાય છે,
નાની છે છતાં ક્યારેક મોટી થઈ જાય છે,
બહેના બહેના કરતાં લાડ લડાવતી જાય છે.

ખોટી હોઉં તો ખખડાવી પણ જાય છે,
સાચી હોઉં તો સત્ય બની અડગ ઊભી રહી જાય છે,
નાની છે છતાં ક્યારેક મોટી થઈ જાય છે,
બહેના બહેના કરતાં લાડ લડાવતી જાય છે.

બાળકો સાથે બાળક બની જાય છે,
માસી મટી “મા” બની જાય છે,
જરૂર પડે મારી દોસ્ત બની જાય છે?
નાની છે છતાં ક્યારેક મોટી થઈ જાય છે,
બહેના બહેના કરતાં લાડ લડાવતી જાય છે.

શાંત મને પ્રશ્નોનો ઉકેલ લાવી જાય છે,
અણસમજુને સમજણ આપી જાય છે,
નાની છે છતાં ક્યારેક મોટી થઈ જાય છે,
બહેના બહેના કરતાં લાડ લડાવતી જાય છે.

તારા જન્મદિવસ પર તારી ખોટ વર્તાય છે,
તારા વગર આજે ઊજવણી અધૂરી રહી જાય છે,
નાની છે છતાં ક્યારેક મોટી થઈ જાય છે,
બહેના બહેના કરતાં લાડ લડાવતી જાય છે.

Note: Happy, happy birthday ગોટી. ????

So here’s your birthday gift. I am sure you must be smiling right now while reading this. I really wish you were here on your birthday. I miss you a lot. You mean a lot to me. Thank you for being around. Have fun in India and I hope to see you soon. ? ?

Share this:

એવું કેમ?

તું મને બહું ગમે છે, એવું કેમ?
તારી સાથે સમય વીતાવવો ખૂબ ગમે, એવું કેમ?

તારી સાથે વાતોનો અંત ન આવે, એવું કેમ?
તું મને બહું ગમે છે, એવું કેમ?

દિવસની શરૂઆત અને અંત પણ તું,
મારું સ્વપ્ન પણ તું અને હકીકત પણ તું,
મારું હાસ્ય પણ તું અને રુદન પણ તું, એવું કેમ?
તું મને બહું ગમે છે, એવું કેમ?

ન કરું વાત તો મન અકળાયા કરે,
ન જોઉં તને તો આંખ તને શોધ્યા કરે, એવું કેમ?

ન સાંભળું તને તો તારા જ પડઘા વાગે,
તું ના હોય તો મને એકલું લાગે, એવું કેમ?

મનમાં તારું જ ચિંતન ભમ્યા કરે,
તારી કલ્પનાથી મન મલકાયા કરે,
તારા સ્પર્શ વગર કંઈક અધૂરું લાગે, એવું કેમ?

આજે હું તને પૂછું છું,
તું મને બહું ગમે છે, એવું કેમ?
તારા વગર મને કંઈ ના ગમે, એવું કેમ?

Share this:

નજર ન લાગે

તારા વિના જિંદગી મારી વીરાન લાગે,
તું જો હોય મારી પાસે તો જન્નત લાગે.

તારામાં એવું તો શું છે?
બસ, તારુંજ નામ ચીતડે કોરાયેલું લાગે!

તું ન હોય સાથ તો મને એકલું લાગે,
બસ, એક તારો સાથ જ મને ગમતો લાગે.

બીજા બધાં લાગે છે પારકાં,
એક તું મને પોતાનો લાગે.

તારી નેનોનાં તીર,
મારા હૈયાને વીંધતાં લાગે,
ટપકું કરી દઉં ગાલમાં,
જેથી તને કોઈની નજર ન લાગે.

Share this:

મારી લાડલી

હસતી-રમતી છે તું, નિખાલસ મનની છે તું,
પ્રેમનો દરિયો છે તું, મારી લાડલી છે તું.
સરળ હદયની છે તું, છતાં વિચારોથી ચકોર છે તું,
ગંભીર પણ છે તું અને ચંચળ પણ છે તું,
પ્રેમનો દરિયો છે તું, મારી લાડલી છે તું.

અભિમાન અને કપટતાથી પર છે તું,
ફૂલો ની ફોરમ છે તું, મારી આંખોની ચમક છે તું.
નદી જેવી શાંત છે તું, વીજળી નો ચમકાર છે તું,
દાદા-દાદીનું નૂર છે તું, પપ્પાનું સર્વસ્વ છે તું,
પ્રેમનો દરિયો છે તું, મારી લાડલી છે તું.

મીતની પ્રીત છે તું, મારા હૃદયનો ધબકાર છે તું,
સૌના મનમાં છે તું અને મારું પ્રતિબિંબ છે તું,
મારી લાડલી પ્રીત , અમારો ગર્વ છે તું.

Note: This poem is for my sweetheart, my best friend, my partner in crime, and my pride, PREET! ❤

She is a wonderful daughter and a friend. ?? She is away from home for her volleyball match to Germany ?? this weekend. With last year of IB, she plays Badminton ?, Cricket ?, and goes bowling ?.

I am so proud of her because she never gives up and is a fighter. This year is her last year of school and next year she will be gone to the University ?. ?

All the best for your last Necis matches and I am coming soon to cheer you and your team up. ?? We are always proud of you regardless of the result. ??

Share this:

મિત્ર તારી મિત્રતા

મિત્ર તારી મિત્રતા મને વહાલી લાગે,
તારી સાથેની દરેક યાદ મને રળિયામણી લાગે.

સંતાકૂકડી સાંકળી રમતાં દિવસો મજાનાં લાગે,
મિત્ર તારી મિત્રતા મને વહાલી લાગે.

નાનપણનાં ઝઘડાં સાચે મીઠાં લાગે,
કોકો અને સેનડવીચ તારી સાથે સ્વાદિષ્ટ લાગે,
મિત્ર તારી મિત્રતા મને વહાલી લાગે.

અડધી રાતે હુક્કાનાં ધુમાડા મોજીલા લાગે,
આપણા તોફાનોને ના કોઈ પુણઁવિરામ લાગે,
મિત્ર તારી મિત્રતા મને વહાલી લાગે,
તારી સાથેની દરેક યાદ મને રળિયામણી લાગે.

નાની નાની વાતો આપણી આજે મોટી લાગે,
નથી મળતા રોજ પણ તું હમેશાં સાથે લાગે,
મિત્ર તારી મિત્રતા મને વહાલી લાગે.

આપણી વાતોની સામે ભરેલું નાસ્તાનું ટેબલ ખાલી લાગે,
સવારે તારી સાથે પીધેલી સાકર વિનાની ચા મીઢી લાગે,
તારી સાથેની દરેક યાદ મને રળિયામણી લાગે.

લખતાં લખતાં આજે મન આનંદમાં લાગે,
તારી યાદ ના આવે એ દિવસ આજે પણ ખાલી લાગે,
મિત્ર તારી મિત્રતા મને વહાલી લાગે,
તારી સાથેની દરેક યાદ મને રળિયામણી લાગે.

તારી મારી વાત ભલેને લોકોને નકામી લાગે,
પણ હસ્તાં હસ્તાં આપણા પેટ દુ:ખી જાય એવી મસ્તીની લાગે,
તારી સાથેની દરેક ધમાલ મનને ગમતી લાગે,
મારા મિત્ર તું મને લાખોમાં એક લાગે.

મિત્ર તારી મિત્રતા મને વહાલી લાગે,
તારી સાથેની દરેક યાદ મને રળિયામણી લાગે.

Note: This poem is on special request. Mittal, we have amazing memories from childhood till now. I don’t like to label us as ‘besties’, ‘best friends’ etc. but I am sure, we are friends forever.  I have enjoyed every moment we have spent together and I look forward to more.

Actually, when I was writing this poem many of my friends crossed my mind, whom I haven’t met since a long time but I cherish every memory I have with all of you, often. I miss all of you. Love you all and three cheers to our friendship. ??

Share this: