આપની ઋણી

તમે આવ્યા અમારે આંગણે તો મહેફિલ સજાવી દીઘી,
ઇચ્છા તો માત્ર બે સારા શબ્દો ની હતી અને તમે તો કવિતા રચી દીધી,
તાળીઓનાં ગળગળાટે આખા રૂમમાં જાણે સૂરોની રેલમ છેલ કરી દીધી,
માન એટલું આપ્યું આપે મુજને કે મારા જેવી નાની વ્યકિતને તમે લેખિકા કહી દીધી,
વાહ વાહ જ્યારે સાંભળી સભાની તો નીકીની જાનમાં જાન લાવી દીધી,
શબ્દોથી જ નહી , દિલથી માનું છું ઉપકાર આપનો,
આપે તો મને આપની ઋણી બનાવી દીધી.

આપની ઋણી – Audio Version
Share this:

નીકીના દિલનો હાલ

લખવાની આદતે આપ્યું એક લક્ષ્ય મને,
નિસ્વાર્થ પ્રેમ થયો કાગળ અને પેન સાથે મને,
મળી મનની શાંતિ ને અંતરનો આનંદ મને,
બંધ આંખે જોયા જે સપના, ખુલ્લી આંખે વળગ્યા મને,
કવિતા ભલે મારી પણ આપ સૌએ શબ્દો આપ્યા મને,
ગદગદ હૈયું મારુ ઊંડાણથી માત્ર આભાર છે તમને,
હાથમાં છે “નીકીની કવિતા” તો ખુશીનાં આંસુ આવ્યા પાંપણે,
દિલમાં ઉભરાયો ઉલ્લાસ ગજબનો,
કેવી રીતે વ્યક્ત કરું નીકીનાં દિલનો હાલ તમને.

Audio Version
Share this:

થોડું જતુ કરીએ તો સારું

દુનિયામાં ભેદભાવ ના હોય તો સારું
બસ આ કારણ વગરની દેખાદેખીના હોય તો સારું
બધાં હંમેશા પ્રેમથી જ બોલે તો સારું
લોકો શું  કહેશે એની ચિંતા ના કરીએ તો સારું
આપણે શું કરવું છે એના પર ધ્યાન આપીએ તો સારું
બીજા પર આરોપો મૂકવા કરતા ચૂપ રહી જઈએ તો સારું
મનુષ્યથી ભૂલ થવાની એ ખામીઓને અનદેખી કરીએ તો સારું
દરેક વ્યકિત શાંતિથી જીવે એવી અપેક્ષા રાખીએ તો સારું
પોતાના જ દુ:ખ પહોંચાડે છતાં થોડું જતુ કરીએ તો સારું.

The Audio Version of ‘થોડું જતુ કરીએ તો સારું’

 

Share this: