ઉંમર થઈ ગઈ

આજકાલ થોડું ભૂલી જાઉં છું,
તો કહી દે છે ઉંમર થઈ ગઈ.

રંગ બદલાઈ જાય છે વાળનો,
હસતા હસતા કહી દે છે ઉંમર થઈ ગઈ.

થોડો જો દુખાવો કસે થાય,
હું જાતે જ કહી દઉં છું ઉંમર થઈ ગઈ.

આંખો પર ચશ્મા દેખતા જ,
બોલાઈ જાય છે ઉંમર થઈ ગઈ.

ચાલતા ચાલતા ક્યારેક પાછળ રહી જાઉં છું,
બેસીને જાતે જ કહી દઉં છું ઉંમર થઈ ગઈ.

મારી સાથે રોજ કંઈક આવું થાય છે,
શું સાચે મારી ઉંમર થઈ ગઈ?

જીવનને મજાથી જીવું છું,
ભલે ને પછી ઉંમર થઈ ગઈ. 😊

The Audio Version of ‘ઉંમર થઈ ગઈ’

 

Share this:

ગાઢ મિત્રતા

તું છે મારી સાથે જીવનમાં,
એટલે જીવવાનાં મજા છે દોસ્ત.

વિશ્વાસની જ્યારે પણ વાત થાય,
તો તું યાદ આવે મને દોસ્ત.

અડધી રાતે પણ કામ પડે,
હંમેશા તું ત્યાં જ દેખાય દોસ્ત.

તારી સાથે બેસું અને કાંઈ ના બોલું ,
તો પણ સમજે તું મને દોસ્ત.

હસતા હસતા જે ઝરે અશ્રુ તારા,
લાગણીઓ તારી બોલી જાય દોસ્ત.

અપેક્ષા વગર હંમેશા સાથે હોય,
બધાનું જ તું કામ કરે દોસ્ત.

નસીબ જો ખૂબ સારા હોય,
તો જ મળે તારા જેવા દોસ્ત.

ચલ હવે કાળું ટીકું કરી દઉં,
આપણી દોસ્તીને નજરના લાગી જાઈ દોસ્ત.

The Audio Version of ‘ગાઢ મિત્રતા’

 

Share this:

સફર જિંદગીનો

આ સફર જિંદગીનો સરળ નથી હોતો.
ક્યારેક તું સાચી ક્યારેક હું સાચો,
આ સમજીને રહીએ તો એટલો અઘરો નથી હોતો.

થોડું તું જતુ કરજે થોડું હું જતુ કરીશ,
આમ મળીને રહીએ તો એટલો અઘરો નથી હોતો.

તારી ખુશીમાં મારી ખુશી જો એ જ રાખીએ નિયમ,
આમ હસીને જીવશુ તો એટલો અધરો નથી હોતો.

ક્યારેક તું માની જજે ને ક્યારેક હું મનાવી લઈશ,
પ્રેમથી રહીશું તો એટલો અઘરો નથી હોતો.

જીવનમાં એકબીજા માટે અને સાથે ઊભા રહેશુ,
તો અઘરો સમય પણ લાંબો નથી રહેતો.

The Audio Version of ‘સફર જિંદગીનો’

 

Share this:

તારા જેવો દોસ્ત 

શબ્દો ઘટી પડયા આજે,
તારા પરિચય માટે મારા દોસ્ત.
કેમ કરીને કહું તને,
મારા માટે કેટલો ખાસ છે તું દોસ્ત.

કશે પણ અટવાઈ જ્યારે,
પડછાયો બનીને ઊભો હોય છે તું દોસ્ત.
ભૂલી જાઉં તારો જન્મદિવસ,
તો પણ કેટલો શાંત હોય છે તું દોસ્ત.

એક વસ્તુ મને વારંવાર શિખવાડે,
ગજબની સમતા તારામાં છે દોસ્ત.
થાકીને અકળાઈ જતી હું,
પણ હાર કદી ના માને તું મારા દોસ્ત.

કેટલો દૂર છે તું આમ,
બધાથી નજીક લાગે તું મને દોસ્ત.
શહેરના એક ખૂણેથી બીજે ખૂણે,
માત્ર તું જ આવી શકે મારા દોસ્ત.

નીકીની કવિતા આજે જયાં પણ છે,
એનો ઘણો શ્રેય તને જ મળે મારા દોસ્ત.
નસીબ હોય તો જ મળી શકે,
કોઈને તારા જેવો એક દોસ્ત.

The Audio Version of ‘તારા જેવો દોસ્ત’

Share this:

અપેક્ષા

દિલ તોડે ને દુઃખી કરે,
પોતાનાથી જે દૂર કરે.

મનની શાંતિ લઈ લે,
ને વળી ગજબના ખેલ ખેલે.

ઘણીવાર ઝઘડા કરાવી દે,
ને જબરદસ્ત અકળાવી દે.

કહેવાય છે ‘ અપેક્ષા’ એને,
ક્યારેક ઘણાને રડાવી દે.

એવું તો શું છે આ શબ્દમાં?
જે સંબંધોને હલાવી દે.

The Audio Version of ‘અપેક્ષા’

 

Share this:

દિલ ખોલીને જે જીવે

સાથે મળીને રમતાતા,
ને માોજ મસ્તી ગાંડા જેવી કરતાતા.

રસ્તા પરને ગલી ખૂંચામા,
કાયનેટીક પર ફરતાતા.

સ્કૂલમાંથી ટીચર બોલાવેતો,
મમમી મને કહેતાતા.

મિત્રો સાથે મળી રોજ,
ખૂબ ધમાલ કરતાતા.

જીદ તમારી એટલી મીઠી,
સૌ એને પૂરી કરતાતા.

ગુસ્સો કરે કોઈજો તમને,
ખડખડાટ હસતાતા.

એ જ ખાસિયત તમારી,
સૌના દિલને જીતતાતા.

હંમેશાથી જ તે,
મમમીની લાડકા કહેવાતાતા.

યાદ કરીને જૂની વાતો,
પેટ ભરીને હસતાતા.

ગઈ જ્યારે દૂર તમારાથી,
ચિઠ્ઠી મને લખતાતા.

લાગણીઓ એકબીજાની,
કહ્યા વગર સમજતાતા.

આજે જ નહી તમે હંમેશા,
દિલ ખોલીને જીવો છો.

The Audio Version of ‘દિલ ખોલીને જે જીવે’

 

Share this:

જીંદગી બદલાઈ ગઈ

તારા પગલા પડ્યાને જીંદગી બદલાઈ ગઈ,
અમારા જીવનમાં હંમેશ માટે ખુશી છવાઈ ગઈ.

કાલીઘેલી વાતો તારી સમજણથી ભરાઇ ગઈ,
સૌના દિલમાં ઘર કરી તું હંમેશ માટે સમાઈ ગઈ.

વાતવાતમાં અકળાવાની આદત તારી પપ્પા ને ગમતી ગઈ,
લોકો સમજે કેના સમાજે આ લાગણી મને સમજાઈ ગઈ.

મારા જીવનનો સાથીદાર અને રાઝદાર તું બની ગઈ,
ખાસ મિત્ર બની મારી બધી ચિંતાઓને ઉકેલતી ગઈ.

આટલી જલ્દી મોટી થઇ જશે એ સવાલમાં હું ખોવાઈ ગઈ,
શું કરીશ તારા વગર વિચારમાંજ હું ભરાઈ ગઈ.

જોતજોતામાં લગ્ન ની તારીખ પણ લખાઈ ગઈ,
આંખો અમારી વારંવાર ખુશીથી ભીંજાઈ ગઈ.

ખુશ જોઈને તને હસતા હું શીખી ગઈ,
આજ છે જીવનની સચ્ચાઈ હવે મને સમજાઈ ગઈ.

એક નહિ ને બે પરિવારના પ્રેમને લાગણીમાં તું નવાઈ ગઈ,
જોઈ તને ને રિષ સાથે હું હંમેશા હરખાઈ ગઈ.

જીવજે હંમેશા ખુમારી થી એ જ વાત કહેવાઈ ગઈ,
પ્રેમ મળે તને હંમેશા દિલથી બસ એજ દુઆ અપાઈ ગઈ.

The Audio Version of ‘જીંદગી બદલાઈ ગઈ’

 

Share this:

ખાસ બની ગઈ

નવી એક દુનિયા મારી,
એમા તું મળી ગઈ.
એકલી હતી ને,
તું સાથ આપી ગઈ.

પહેલી જ વારમાં તું ,
દિલમાં દસતક કરી ગઈ.
તારી વાતોથી રોજ,
મનને ઠંડક મળી ગઈ.

બધી ચિંતાઓને મારી,
તું પ્રેમથી સાંભળતી ગઈ.
ખોવાઈ જતી ક્યાંક તો,
મારો રસ્તો બની ગઈ.

લાગણી આપીને એવી,
અતૂટ વિશ્વાસ કરાવી ગઈ.
એકલી નથી તું કહીને,
મને સાથ આપતી ગઈ.

યાદ આવી મારા મિત્રોની,
મારા માટે ખભો બની ગઈ.
આ નવી દુનિયામાં ,
તું ફરિસ્તો બની ગઈ.

આવીને મારા જીવનમાં,
તું કરિશ્મા કરી ગઈ.
શબ્દોથી નહી કહી શંકુ
કેટલી તુ મારા માટે ખાસ બની ગઈ.

The Audio Version of ‘ખાસ બની ગઈ’

 

Share this:

ખુશ રહો

નાનકડી આ જિંદગી છે..
બધી વાતમાં ખુશ રહો.

કોઈ નારાજ થઈ જાય તમારાથી…
દિલથી માફી માંગીને ખુશ રહો.

આપણું જ કોઈ જો દૂર જતુ રહે…
એની યાદોમાં ખુશ રહો.

મિત્રજો બીજા દેશમાં હોય,
એની સાથે વાતો કરીને ખુશ રહો.

વાદવિવાદ થઈ જાય પોતાના જ સાથે….
થોડુ જતું કરીને ખુશ રહો.

કાલ કોણે જોઈ છે…
બધુ જ ભૂલી આજમાં ખુશ રહો.

The Audio Version of ‘ખુશ રહો’

 

Share this:

દીકરી તારા જેવી મળે

તારા જેવી સખી અને બેન સૌને મળે,
ચાહે તને સૌ બસ એ જ દુઆ મળે.સમજશક્તિ જે છે તારામાં,
મનથી કહું છું એવી જ મને મળે.

દિલોને તું હંમેશા જીતતી જાય,
ને ડગલે ને પગલે દરેક ખુશી તને મળે.

તારી જેમ બધાને પ્રેમ કરવો,
બસ થોડી સમજ સૌને મળે.

દુઃખો આવે તો પણ મુખ પર હાસ્ય દેખાય,
તારા જેવી થોડી હિંમત બધાને મળે.

વાતો કરવાથી તારી સાથે,
એક ગજબની હૂંફ મળે.

કશે અટવાઉ તો ઘણીવાર,
તારી પાસેથી મને ઉપાય મળે.

પ્રાર્થના મારી પ્રભુને,
જીવનમાં તને બધે જ સફળતા મળે.

સાચે જ તને જોઈને હંમેશા થાય,
દરેકને દીકરી બસ તારા જેવી મળે.

The Audio Version of ‘દીકરી તારા જેવી મળે’

Share this: