આવો મિત્ર કયાં મળે?

મિત્ર ઘણાં મળે તારા જેવા ક્યાં મળે?
ના રાત જુએ ના દિન, મદદ કરવા તતપર ક્યાં કોઈ મળે?

ગુસસાને હંમેશા છુપાવી હસતા લોકો ક્યાં મળે?
ના ગમતી વાતો પણ સાંભળીને ચૂપ રહેનાર ક્યાં મળે?

તારી મૂંઝવણ મારી મૂંઝવણ એમ સમજનારા ક્યાં મળે?
દૂર બેઠા હોય પણ હંમેશા સાથે રહેતા સરળ લોકો ક્યાં મળે?

વચન આપીને અંત સુધી મિત્રતા નિભાવનાર ક્યાં મળે?
મગજને શાંત રાખી નવું માર્ગદર્શન આપનાર ક્યાં મળે?

તુ આગળ વધે ને તારુ એક નામ થાય એવું કરનાર કયાં મળે?
અપેક્ષા વગર માંગણી પૂરી કરનાર કયાં મળે?

કૃષ્ણ સુદામા જેવી મિત્રતા આજે ક્યાં જોવા મળે?
અભિમાનથી કહી શકુ,
આ બધું મને તારી મિત્રતામાં હંમેશા જોવા મળે.

The Audio Version of ‘આવો મિત્ર કયાં મળે?’

 

Share this:

પ્રેમની વ્યાખ્યા

તમે હ્રદયના ઊંડાણમાં વસ્યા છો એવા કે,
યાદોનાં સ્પર્શથી અશ્રુઓ છલકાઈ છે.

પુષ્પની મહેંક જેવી આત્મીય વાતો,
ન સંભળાતા મન કરમાઈ છે.

પ્રેમથી ભરેલા છો એવા કે,
બસ એમાં જ આળટોવાનું મન થાય છે.

ગુણોના ભંડાર છો એવા કે,
અવગુણો અમારા શરમાઈ છે.

લાગણી તમારી અમો સર્વ પર,
હ્રદયને સ્પર્શી જાય છે.

રણકતો અવાજ અને હાસ્ય તમારુ ,
મનને પ્રોત્સાહિત કરી જાય છે.

જીવનની દરેક ખુશી અમને આપનારા,
તમારા પર જીવન નિછાવર કરવાનું મન થાય છે.

The Audio Version of ‘પ્રેમની વ્યાખ્યા’

 

Share this:

હું ખુદને ભૂલી જાઉં છું

કરતા કરતા પ્રેમ તને,

હું મને જ ભૂલી જાઉં છું.

તારી દરેક ખુશી માટે,
થોડી ગાંડીઘેલી થઈ જાઉં છું.

તારા નાના કોમળ હાથો માં,
મારું જીવન જીવી જાઉં છું.

બાળપણની વાતો તારી,
યાદોમાં વસાવતી જાઉં છું.

ઊંઘના આવે ક્યારેક,
વળગીને તને સૂઈ જાઉં છું.

ઢપકો ક્યારેક તને આપું તો,
એકલામાં ધ્રૂસકે ધ્રૂસકે રડી જાઉં છું.

સપનાઓ જ્યારે તૂટે મારા,
તને જોઈ હિમંતથી ઊભી થઈ જાઉં છું.

કરું છું એટલો પ્રેમ તને કે,
હું ખુદને ભૂલી જાઉં છું.

The Audio Version of ‘હું ખુદને ભૂલી જાઉં છું’

Share this:

કાયમ

આંખોને બંધ રાખી બેઠા હોઈએ છીએ કાયમ,

માટે જ અધૂરા રહી જાય છે સપનાઓ કાયમ!

જોઈ નથી શકતા સારાઈ કોઈ બીજામાં,

હું જ સાચો માની લીધું છે કાયમ!

જગમાં બધા આટલા સુખી હું જ કેમ દુઃખી,
ત્યાંજ તો વળી બળતરા મનમાં થાય છે કાયમ!

કરી દલીલો આખો દિવસ વધારીએ છીએ વાતોને,
આમ જ તો દુખાવીએ છીએ દિલ સૌના કાયમ!

આપીને નામ ધર્મનું સળગાવે છે આગ લોકો મનમાં,
ત્યાંજ કોઈ રહી જાય છે માનવ વચ્ચે ભેદભાવ કાયમ!

થોડું નમીએ ને શાંત થઇને જે બેસી જઈએ,
વસી જઈશું તો જ પ્રેમથી એકમેકના મનમાં કાયમ!

Share this:

જરા મુશ્કેલ છે

પહેલી જ નજરે હું તને ગમું જરા મુશ્કેલ છે,
મારો વાંકના હોય ને નમું જરા મુશ્કેલ છે!

ઢળતી સાંજે રાખી તારો હાથ મારા હાથમાં,
રોક મૂકવી મારા દિલ પર જરા મુશ્કેલ છે!

ઠંડા પાણીમાં પગ બોળીને નદી કિનારે બેસી,
તારા સ્પર્શ થી દૂર રહેવું જરા મુશ્કેલ છે!

આવી જાય તું અચાનક જો મારી સામે,
લાગણી મારી છુપાવવી જરા મુશ્કેલ છે!

તું નથી ને સારી યાદમાં આમ ગઝલ સર્જાય,
એ દુ:ખને હળવું કરવું જરા મુશ્કેલ છે!

The Audio Version of ‘જરા મુશ્કેલ છે’

 

Share this:

કાગળનાં બે ટુકડા

એક સાબિતી તને હંમેશા,
મારે કેમ વળી આપવી પડે?
કેટલો પ્રેમ કરું છું,
એની શું કંઈ માહિતી આપવી પડે?
વીતાવેલી દરેક પળો મારા માટે,
માનિતી છે એની શું ખાતરી આપવી પડે?
આંખો મારી બધું બોલતી હોય,
શબ્દોથી શું રોજ તને સમજાવવી પડે?
ઝઘડાં તો દરેકના જીવનમાં થાય,
એના કારણે શું છૂટાં આપણે પડવું પડે?
લાગે છે ગમતી નથી હવે હું તને,
માટે જ શું તારે રોજ બહાના શોધવા પડે?
મોકલાવી દીધા કાગળનાં બે ટુકડા એણે,

ના કરવી હોયતો પણ શું મારે શાહી કરવી પડે?

The Audio Version of ‘કાગળનાં બે ટુકડા’

Share this:

ક્ષણે ક્ષણ જીવી લઈએ

સમયને વળગીને આ ક્ષણને જીવી લઈએ,
એકવાર નહીં વારંવાર કીધુ ચાલોને જીવી લઈએ!

દલીલોને તરકો ખૂબ કર્યા થાક હવે ભાઈ,
સરળતાથી સૌ સાથે જીવી લઈએ!

કુદરત સાથે કેટલી કરી રમત આપણે,
થોભી જા દોસ્ત દિલથી હવે જીવી લઈએ!

અનુભવીને આ એકાંતના દિવસો,
મળતી શાંતિમા જીવી લઈએ!

શું મેળવવા આટલું દોડ્યા આપણે,
જે છે બસ હવે એમાં થોડું જીવી લઈએ!

કોરોના એ ભલે કર્યો કહેર જગ સાથે,
મળેલો આ સમય પરિવાર સાથે જીવી લઈએ!

હું નહીં આપણે બધાં જ થંભીને,
આ સમયને વળગીને ક્ષણે ક્ષણ જીવી લઈએ!

The Audio Version of ‘ક્ષણે ક્ષણ જીવી લઈએ’

 

Share this:

પ્રિયતમ 

શણગાર કરી લીધા તારી આવવાની ખબરમાં,
કરાવી લીધી તૈયારીઓ મેં ગજબના હરખમાં,
વાનગીઓ બની આજે બધી આજે તારા જ સ્વાદમાં,
શણગાર્યા છે ફૂલોથી ગલી ખૂંચા તારા આવકારમાં,
ગાલીચો પાથરયો લાલ રંગનો તારા પ્રવેશમાં,
નાચી રહ્યું છે નગર આજે સારા સમાચારમાં,
ને ઝૂમી રહી છું હું કંઈક અલગ જ તાનમાં,
પ્રિયતમ બધું જ થતે જો હું ના હોતે મારી જ કબરમાં,

લઈને જઈ રહી છું મારા દરેક સપના હવે એક સફેદ ચાદરમાં.

The Audio Version of ‘પ્રિયતમ’

 

Share this:

કંઈક બાકી છે

રોજ મળીએ પણ રહી જાય વાત કરવાની,
છૂટાં પડતા જ લાગી જાય, કંઈક બાકી છે.
સાચું બોલતા જો શબ્દો અટકી જાય,
ને ઝૂઠ દેખાયા જ લાગે, કંઈક બાકી છે.
લખેલા પત્રોમાં ભારોભાર લાગણી છે,
જો તું ના સમજે તો, કંઈક બાકી છે.
વિશ્વાસ કરયો અતૂટ એકબીજા પર,
પણ જો પ્રશ્ન થાય તો, હજુ કંઈક બાકી છે.
હાથ પકડીને બેઠા હોઈએ જો સાથે,
ને ધ્યાન બીજે હોયતો, કંઈક બાકી છે.
પ્રેમનો સંબંધ ભલેને મજબૂત હોય,

પણ જો સાબિતી આપવી પડે તો, હજુ કંઈક બાકી છે.

The Audio Version of ‘કંઈક બાકી છે’

Share this:

ઘરમાં રહીને પણ ઘણું કરી શકીએ છીએ

_____હું અત્યારે બધાંને એજ કહેતા સાંભળી રહી છું કે આ ૨૧ દિવસો કેવી રીતે જશે?? એક દિવસ જ ખૂબ લાંબો લાગે છે. સાચે જ ઘણા માટે અઘરું હશે પણ મારા જેવા પણ હશે જે આ સમયને દિલથી માણી રહ્યા હશે. થોડી વાત કરી લઉં કે તમે બંધ ઘરમાં શું કરી શકો છો?

 1. શરીર પાછળ એક કલાક આપો. જે કસરત કરવાનો સમય તમને નહોતો મળી રહ્યો હવે ઘણો સમય તમારી પાસે છે અને ઈન્ટરનેટ પર ઘણા ૩૦ મિનિટ, ૧ કલાકના યોગા, ડાન્સ કે ઘણી બીજી કસરતોના વીડીયો તમવે જોવા મળશે તો એ જોઈને સમયનો સદુપયોગ કરો.
 2. વાંચવાની શરૂઆત કરો. દરરોજ એક પેજથી ચાલુ કરો અને ઘીરે ઘીરે બુક પૂરી કરો.
 3. પરિવાર સાથે બેસીને કોઈપણ ગેમ કે કાર્ડ રમો કે પછી બસ વાંચો કરો. આવો સમય જલદી પાછે નહીં જ મળશે.
 4. ઈન્ટરનેટ પરથી નવી નવી વસ્તુઓ શીખો, નવી ભાષા શીખો જે તમને ક્યારથી શીખવી હતી.
 5. ઘરના કામકાજમાં તમારી મમ્મી કે પત્નીની મદદથી કરો.શાક સમારી આપો , કચરા પોતા કરી આપો કે પછી ચા બનાવી આપો.
 6. લખવાનો શોખ હોય તો લખવાની શરૂઆત કરો. એકદમ ઉતમ સમય છે. એકાંત પણ છે, નોટબુક અને પેન તો તમારી પાસે હંમેશા હશે જ.
 7. ૫ થી ૧૦ મિનિટ ધ્યાન કરો. મનને એકાગ્ર કરો, પોતાની સાથે સમય વિતાવો.
 8. એકાદ કલાક ટીવી જુઓ પણ વધુ નહીં કારણકે એમાં તમને કંઈ શીખવા નથી મળતું અને honestly મને ઓછું ગમે છે.
 9. Painting, art, craft નો શોખ હોય તો એનો પ્રયત્ન કરો. આજે તમારી પાસે આ સમય છે કાલે નહીં જ હોય.
 10. દરરોજ એક કબાટ સાફ કરવાનું નક્કી કરો અને ધીમે ધીમે આખા ઘરમાં રહેતો નકામો કચરાને કાઢી નાંખો. આજે આ સમય તમારો જ છે.
 11. એકદમ પોઝિટિવ વિચારો કારણકે તમને દિવસો સારી રીતે અને કંઈક નવું શીખવા માત્ર તમારુ જ મન મદદ કરી શકે છે નહીં કે કોઈ બીજું.

_____નથી કરવું તો એક જ વસ્તુ કે news થોડા ઓછાં જોવા કારણકે એના કારણે તમારું મન નેગેટિવ થઈ જાય છે તો નક્કી કરો હું દિવસમાં એક જ વાર news જોઈશ.

_____આવી ઘણી વસ્તુઓ છે જે તમે કરી શકો છો પણ જો તમારું મન હોય તો માટે સૌ પ્રથમ તમારા મનને સ્વસ્થ કરીને મક્કમ બનાવી લો. આ તથા હાથમાંથી નહીં થવા દેતા કારણકે આજે મળી છે કાલે જોઈતી હશે ત્યારે પણ નહીં જ મળે.

Thank you. 🙏🏼

The Audio Version of ‘ઘરમાં રહીને પણ ઘણું કરી શકીએ છીએ’

 

Share this: