તું મને મારામાં દેખાય

આગળ-પાછળ મારી હંમેશા તું,
મને રમતો દેખાય.

રક્ષા જેવી કરે તું મારી,
કોઈપણ નજીક આવતા ગભરાય.

આંખો બંધ કરું તો પણ,
તારો ચહેરો મને દેખાય.

સુંવાળો સફેદ સ્પર્શ,
મારા મનને મોહાય.

થોડો સમય પણ દૂર થાઉં,
તું કેટલો ઉદાસ દેખાય.

શબ્દો નથી તારી પાસે,
છતાં પ્રેમ તારો સમજાય.

તારી ચહેલ-પહેલથી,
મારુ ઘર હંમેશા મહેકાય.

રહેવુ પડે તારા વગર જ્યારે,
તારી વ્યથા મને સમજાય.

ભીની પાંપણ પાછળ,
તારી કમી મને વર્તાય.

કેટલી પણ ભલે દૂર હોઉં,
‘માઇલ્સ’, તું મને મારા માં દેખાય.

એક વાત પાકી છે,
તારી જેમ પ્રેમ કરતા,
બધાને જ શીખાય.

The Audio Version of ‘તું મને મારામાં દેખાય’

 

Share this:

તું મને મારો લાગે!

જ્યારે પણ મળું તું મને મારો લાગે!
કાળજામાં પડે એવી  ઠંડક તું  લાગે,
દરેક વાતો તારી મને વહાલી લાગે,
જ્યારે પણ મળું તું મને મારો લાગે!
મહેફિલોમાં તું મળતાવડો લાગે,
સ્વભાવથી આમ તું શાંત લાગે,
જ્યારે પણ મળું તું મને મારો લાગે!
એની તકલીફો તને તારી લાગે,
એની દરેક ખુશીમાં તારી ખુશી લાગે,
જ્યારે પણ મળું તું મને મારો લાગે!
એના ચહેરા પર છલકાતું સ્મિત તું લાગે,
સૌને સાથે રાખે એવો સમજદાર તું લાગે,
જ્યારે પણ મળું તું મને મારો લાગે!
રિશનાં રંગમાં રંગાયેલી પ્રીત લાગે,
હવે અમારા પરિવારનો ધબકાર તું લાગે,

જ્યારે પણ મળીએ તને તું અમારો લાગે!

The Audio Version of ‘તું મને મારો લાગે!’

Share this:

એકલતા લાગે છે વ્હાલી!

મહેફિલો મેં ઘણી માણી,
ને ભીડમાં પણ ઝૂમી ને નાચી,
એકલતા હવે લાગે છે વ્હાલી!
ભરી ભરીને થાકી થોડી,
જાણે સમજી ગઈ છું અંદરની વાણી,
એકલતા હવે લાગે છે વ્હાલી!
તને માની તારી દરેક વાતો ને માની,
લાગે છે ક્યારેક મારી તો ક્યારેક અજાણી,
એકલતા હવે લાગે મને છે વ્હાલી!
તણખો ઊડ્યો ને આગ લાગી,
સૌ સંબંધમાં છે આજ કહાની,
માટે જ એકલતા હવે લાગે છે મને વ્હાલી!
નથી તારો દોષ કે નથી મારો,
સૌએ હંમેશા પોતાની ચલાવી,
એકલતા હવે લાગે છે વ્હાલી!

The Audio Version of ‘એકલતા લાગે છે વ્હાલી!’

 

Share this: