ઉંમર થઈ ગઈ

આજકાલ થોડું ભૂલી જાઉં છું,
તો કહી દે છે ઉંમર થઈ ગઈ.

રંગ બદલાઈ જાય છે વાળનો,
હસતા હસતા કહી દે છે ઉંમર થઈ ગઈ.

થોડો જો દુખાવો કસે થાય,
હું જાતે જ કહી દઉં છું ઉંમર થઈ ગઈ.

આંખો પર ચશ્મા દેખતા જ,
બોલાઈ જાય છે ઉંમર થઈ ગઈ.

ચાલતા ચાલતા ક્યારેક પાછળ રહી જાઉં છું,
બેસીને જાતે જ કહી દઉં છું ઉંમર થઈ ગઈ.

મારી સાથે રોજ કંઈક આવું થાય છે,
શું સાચે મારી ઉંમર થઈ ગઈ?

જીવનને મજાથી જીવું છું,
ભલે ને પછી ઉંમર થઈ ગઈ. 😊

The Audio Version of ‘ઉંમર થઈ ગઈ’

 

Share this:

20 thoughts on “ઉંમર થઈ ગઈ”

  1. Umar ! Arrey tum kaha lagte ho , tum to hamesha se bahut hi khubsurat ho meri jaan 🌹,well super poem 😍

Leave a reply