તું મને સમજી જજે

ચાલતી ચાલતી ક્યારેક થાકી જાઉં જો,
હાથ પકડીને મંજીલે મને લઈ જજે ..

વાતો કરતા ક્યારેક પણ અટકી જાઉં જો,
 બોલીને કંઈક વાતાવરણ હળવું કરી જજે ..

આંખોમાંથી અચાનક આંસુ આવી જાય જો,
ખભો બની મારો સહારો બની જજે ..

રાતો મને ક્યારેક લાંબી લાગે જો,
મારી સાથે થોડો સમય વિતાવી જજે..

જીવનની જ્યારે આખરી પળો હોય જો,
વળગી મને વિદાય તું આપી જજે ..

સાથ તો મને તારો જ જોઈએ છે જો,
કહું કે ના કહું બસ તું મને સમજી જજે..

તું મને સમજી જજે – Audio Version
Share this:

28 thoughts on “તું મને સમજી જજે”

Leave a reply