તું મને મારામાં દેખાય

આગળ-પાછળ મારી હંમેશા તું,
મને રમતો દેખાય.

રક્ષા જેવી કરે તું મારી,
કોઈપણ નજીક આવતા ગભરાય.

આંખો બંધ કરું તો પણ,
તારો ચહેરો મને દેખાય.

સુંવાળો સફેદ સ્પર્શ,
મારા મનને મોહાય.

થોડો સમય પણ દૂર થાઉં,
તું કેટલો ઉદાસ દેખાય.

શબ્દો નથી તારી પાસે,
છતાં પ્રેમ તારો સમજાય.

તારી ચહેલ-પહેલથી,
મારુ ઘર હંમેશા મહેકાય.

રહેવુ પડે તારા વગર જ્યારે,
તારી વ્યથા મને સમજાય.

ભીની પાંપણ પાછળ,
તારી કમી મને વર્તાય.

કેટલી પણ ભલે દૂર હોઉં,
‘માઇલ્સ’, તું મને મારા માં દેખાય.

એક વાત પાકી છે,
તારી જેમ પ્રેમ કરતા,
બધાને જ શીખાય.

The Audio Version of ‘તું મને મારામાં દેખાય’

 

Share this:

12 thoughts on “તું મને મારામાં દેખાય”

Leave a reply