પ્રેમનો સાગર

મળીને તને તારી સાથે,

પંખી બની ઊડી જવાનું મન થાય.

લાગી છે એવી લગની,
ભરી મહેફિલમાં ઝૂમી ઊઠવાનું મન થાય.

તારી સાથે વીતતી હર પળ,
જાણે સમય સાથે સંપીને રહેવાનું મન થાય.

નજરના લાગે ક્યાંક મારી જ,
પહેલેથી જ હુઝણી મરાવી લેવાનું મન થાય.

હોઉં જો આગોશમાં તારા,
બસ અહીં જ અટકી જવાનું મન થાય.

આથમતા સૂરજની આ પળોમાં,
સૂર્યોદયની રાહ જોવાનું મન થાય.

ભલેને હું કોરો કાગળ છું,
પણ તારા પ્રેમના સાગરમાં ડૂબી જવાનું મન થાય.

The Audio Version of ‘પ્રેમનો સાગર’

Share this:

16 thoughts on “પ્રેમનો સાગર”

  1. Happy 22nd Anniversary to the couple truly made for each other 🎉💐, Jordar Poem , loved it a lot , you r just super Nikkiben ❤️

Leave a reply