લાગણીની કદર

પ્રફુલ્લિત તારો ચહેરો રોજ જોઈ,
હસતા આમ જ તો હું શીખી.

પોઝીટીવ તમારી વાતોથી સાચે જ,
મનને ખુશ રાખતા હું શીખી.

તકલીફોમાં હંમેશા પ્રસન્ન જોઈ,
મજબૂત રહેતા તો હું શીખી.

લોકડાઉનમાં ભૂલ્યા વગરનો રોજનો તારા એક ફોન કોલથી,
પ્રેમની સાચી ભાષા હું શીખી.

કદીએ ના કરી કોઈપણ ફરિયાદ,
આમ જ તો સહનશીલતા હું શીખી.

પરિસ્થિતિ કેટલી પણ અઘરી કેમ ના હોય,
સ્વીકારતા આમ જ તમારી પાસે હું શીખી.

આ ઉંમરે પણ સ્ફૂર્તિ જોઈ તમારી,
શરીર અને આત્માનું ધ્યાન રાખતાં હું શીખી.

તમારા પ્યાર અને દુલાર જોઈ,
લાગણીઓની કદર કરતા હું શીખી.

પૂજ્ય મમ્મી પપ્પા,
આવા સમયમાં પણ તમને સ્વસ્થ જોઈને,
જીવનની દરેક પળોને જીવતા હું આજે શીખી.

The Audio Version of ‘લાગણીની કદર’

 

Share this:

20 thoughts on “લાગણીની કદર”

Leave a reply