એક આશ

તારી આ દર્દથી ભીની આંખો,
તારા આ હાસ્યની કૃત્રિમતા,
મારા દિલના દર્પણનાં ટુકડાઓ,
મારી વ્યથાની નાજુક પાંદડીઓ,
તારા ને મારા વેરવિખેર સપનાઓ,
મારા ને તારા ચુપીથી ભરેલા અબોલા,
ભેગા થયાને સમય થયો,
છૂટા પડયાનો સમય ગયો,
પણ એ જ ભીનાશ, એ જ દર્દ ,
એ જ ટુકડાઓ, એ જ વ્યથા,
કદાચ આજે પણ છે જ.
કેમ મને લાગે છે તને મારી આશ આજે પણ છે?

Share this:

18 thoughts on “એક આશ”

Leave a reply