શરૂઆત મારે મારાથી જ કરવી છે

_____નાના-નાના ઝઘડા, વાદ-વિવાદ કે પછી ગેરસમજ દરેક સંબંધમાં થાય છે, પણ સાચું કહો એનું કારણ ક્યારે પણ તમે વિચાર્યું કે આમ કેમ થાય છે? એટલું જ નહી તમે એનો આરોપ હમેશાં બીજા ઉપર જ ઢોળ્યો હશે.

_____જ્યારે મારા મારા બાળક સાથે કે પતિ તે પછી સાસુ સાથે નાનો પણ વિવાદ થાય ત્યારે હું એમ જ બોલી દઈશ કે કાશ એ મને સમજી શકતે પણ મેં કદી પણ ના વિચાર્યું કે એ પણ મારી જેમ જ વિચારતા હશે. હમેશાં જ્યારે આપણે કંઈક બીજાને લઈને અપેક્ષા કરતા હોઈએ, ત્યારે કેમ નથી વિચારતા કે એની અપેક્ષા પણ કંઈક એવી જ હશે.

_____આપણે લોકોને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ પણ ક્યારેય એમ વિચાર્યું કે ભૂલ મારી પણ હોય શકે. વાત ભલેને નાની હોય કે મોટી એને સમજવાની શરૂઆત આપણે જ કરી લઈએ તો જીવન ઘણું સરળ અને સંબંધો વધુ મજબૂત થઈ જશે. ગેરસમજો વધુ સંબંધોને ખલાસ કરી નાંખે છે. કેમ આપણો એ સંબધ એટલો નબળો છે કે એક ગેરસમજથી હલી જાય? જ્યારે થર ઉપર થર જામતા જાય ત્યારે ચીકાશ કાઢવી ખૂબ અઘરી થઈ જાય છે. બીજાની ભૂલ શોધવા પહેલા હું માત્ર એ જ વિચારી લઉં કે મારી કયા ભૂલ છે? અને મારી ભૂલ નથી છતા મારા માટે મહત્વનું શું છે, વ્યક્તિ કે વ્યક્તિ એ તરેલી નાનકડી ભૂલ?

_____મને એમ લાગે છે મારા અનુભવથી જયારે આપણે બીજાને દિલથી સમજવાની કોશિશ કરીએ છીએ આપણા માટે કંઈ અઘરું નથી હોતું અને એના માટે માત્ર ને માત્ર એક જ રસ્તો છે:જ્યારે પણ ભૂલ શોધીશ, શરૂઆત હું મારાથી જ કરીશ. કેમ આપણે આપણા સંબંધો બચાવવા અને એને મજબૂત બનાવવા આટલું ના કરી શકીએ?

The Audio Version of ‘શરૂઆત મારે મારાથી જ કરવી છે’

Share this:

29 thoughts on “શરૂઆત મારે મારાથી જ કરવી છે”

  1. Super , Deep A touchy n it’s really true perfect , No words for this tooo , Stay blessed my beautiful poet 😘

  2. The words that you use to describe how you are taking responsibility are impeccable. The way you perceive someone else’s thought process is also very enlightening.

  3. While hearing your topic I started thinking for myself and i felt it’s so true …. very nice nikki and please keep on writing on such small topics 👌

Leave a reply