પરિવાર

ખુદને પ્રેમથી ભારોભાર રાખું છું,
મારા પરિવારને હૃદયની વચ્ચોવચ રાખું છું..

દિવસો હંમેશા એક સરખા નથી હોતા,
માટે જ દરેકની સાથે હંમેશા હસવાનું રાખું છું..

નસીબની ખૂબ સારી રેખાઓ છે મારા હાથે,
માટે જ દરેક કર્મ કરતા હવે થોડું ધ્યાન રાખું છું..

કોઈને ગમું કે ના ગમું એ વિચાર્યા વગર,
બસ હવે દિલમાં સદભાવ રાખું છું..

કહે છે લોકો મને હંમેશા ખુશનુમા હોય છે,
મારા પરિવારને જ એનું કારણ રાખું છું..

પરિવાર – Audio Version
Share this:

22 thoughts on “પરિવાર”

  1. ❤️❤️❤️truly outstanding , Stay blessed 🧿🍀!! tamari kavita ma thi Ghanu inspiration Amne paan male che ! Loved your 3-4 lines 🙏🏻.

Leave a reply