કર્મની સત્તા

મનમાં અજબની અકળામણ થતી જાય છે,
તારા દર્દનો અહેસાસ કરાવતી જાય છે.

જાણે એક સૂનામી આવી જાય છે,
દરિયાના વહેણમાં બધુ વહાવી જાય છે.

ગભરામણ એવી મનને થતી જાય છે,
જાણે ધડકનો સાથ છોડતી જાય છે.

મનમાં અજબની અકળામણ થતી જાય છે,
તારા દર્દનો અહેસાસ કરાવતી જાય છે.

વીજળીનો ચમકાર મને સ્પર્શી જય છે,
તોફાન આવવાની આગાહી બસ કરતી જાય છે.

કેમ મારા શ્વાસોની ધાર વધતી જાય છે,
અને મારી બેચેની વધારતી જાય છે.

દરિયાની લહેરો કેમ જાણે વધતી જાય છે,
મારી હર ખુશી રેતી સાથે વહાવી જાય છે.

મનમાં અજબની અકળામણ થતી જાય છે,
તારા દર્દનો અહેસાસ કરાવતી જાય છે.

જેના પર કર્યો વિશ્વાસ એ જ વિશ્વાસઘાત કરતી જાય છે,
દોષ નથી તારો કે દોષ નથી મારો દોસ્ત,
આ કર્મની સત્તા એનો રંગ દેખાડતી જાય છે.

The Audio Version of ‘કર્મની સત્તા’

 

Share this:

8 thoughts on “કર્મની સત્તા”

Leave a reply