એવા મિત્ર શું કામનાં?

મિત્રતામાં રિસામણાં મનામણા શાનાં,
મનને જે ના સમજે, એવા મિત્ર શું કામનાં?
વાત ઓછી ને કટાક્ષ વધુ કરે,
હાલચાલ પૂછવા જે ફોન પણ ના કરે, એવા મિત્ર શું કામનાં?
અણબનાવ બને ને ખુલાસા ના કરે,
અચાનક અબોલા લઈ લે, એવા મિત્ર શું કામનાં?
બહાના કાઢી વાતને ટાળી દેતા,
મળવા માટે જો ખચકાતા જ હોય, એવા મિત્ર શું કામનાં?
ગેરસમજો કે ઈર્ષ્યા થી દૂર થતા,
દિલને હંમેશા દુ:ખાવતા મિત્ર શું કામનાં?
જૂની યાદ આવે ને કાગળ પર સરી જાય,
ને કવિતા વાંચતા આંખમાં આંસુ ના આવે, એવા મિત્ર શું કામનાં?

The Audio Version of ‘એવા મિત્ર શું કામનાં?’

 

Share this:

26 thoughts on “એવા મિત્ર શું કામનાં?”

Leave a reply