ખુદને ખૂબ ગમતી

એકાંત ક્યારેક અઘરું લાગતું,
    છતાં એકલતાને  માણતી.

વિચારોમાં ગડમથલ હતી,
    એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરતી.

ચાર દીવાલોની વચ્ચે,
    જાણે ખુદને જ શોધતી.

મંઝિલ ખૂબ નજીક દેખાતી,
    છતાં અંદર અંદર જ ભમતી.

શ્વાસોશ્વાસ મારા જ
    છતાં એના પર નજર રાખતી.

ઘણી અકળામણોમાં પણ
    શાંતિ અને સમતા અનુભવતી.

કાલ કેવી હશે એની ચિંતા છોડી
    આજમાં જીવતી.

ક્રોધ રાગ દ્વેષ ના રૂપ સમજીને
    કરુણા અને સમતા શીખતી.

આ એવા દિવસો હતા
    જ્યાં હું અંદરથી ખુદને ખૂબ ગમતી.
ખુદને ખૂબ ગમતી – Audio Version
Share this:

46 thoughts on “ખુદને ખૂબ ગમતી”

 1. Excellent each and every women feel same this feeling always. Too gud keep it up. 👍👌😘😘😘😘

 2. Super Janu you can do it anything 👌🏻👌🏻nothing is impossible for you ❤️ love you 😘

Leave a reply